Bokmässan 2018 är igång!

27.09.2018

Det är torsdag och startskottet har gått för årets branschhögtid, Bokmässan i Göteborg. Vi har tagit tempen på mässan via dess nya programchef.

Oskar Ekström, vilka är dina tankar kring årets tema Respekt? Och vad ser du själv fram emot under dagarna som kommer?
- Respekt är ett brett tema som ger oss möjlighet att lyfta rasism, intolerans och populism, men också frågor kring identitet, hbtq och metoo. Det här är ämnen som är högst relevanta i vår samtid och som på olika sätt behandlas i aktuell utgivning. Årets tema är inte minst viktigt för våra lärare och bibliotekarier, Bokmässans största besöksgrupper, och utformas tillsammans med Forum för levande historia.
- Några seminarier jag personligen ser fram emot är intervjun med Masha Gessen, mötet mellan Philippe Sands och Sergei Lebedev, och Karolina Ramqvists samtal med Silvana Imam och Niviaq Korneliussen.

Hur har ni arbetat för att återvinna uppmärksamheten på litteraturen och författaren, efter debatten kring Nya tiders medverkan?
- Vi har fullt fokus på litteraturen och mötet mellan författare och läsare. En konkret åtgärd är att vi har dragit ner antalet 20-minutersseminarier och ökat 45-minutarna i seminarieprogrammet, vilket har skapat förutsättningar för fler fördjupande samtal och mer fokus på litteraturen. Vi har även förlängt "Rum för poesi" med en dag.

Vad kan 2018 års litteraturtörstande besökare vänta sig?
-
Den litteraturtörstige kan vänta sig ett hav av seminarier, samtal och uppläsningar utifrån aktuell utgivning. Det svåra är att välja vad man ska gå på.

Årets tema vetter delvis ut mot den samhällsdebatt som upptas av rasism och (in)tolerans. Hur ser du på litteraturens roll i de aktuella samhällsvindarna? Bör lägga ett ansvar på litteraturen att delta, tycka och bilda opinion inom ramarna för det som annars är tidningsartiklarnas och twitterreflexernas förgängliga liv?
- När det gäller skönlitteratur och poesi så kan vi inte ha den typen av förväntningar. Litteratur är konst och måste därför vara fri. Sedan är det naturligt att litteraturen ofta återspeglar, går i dialog med och sätter igång offentlig debatt, helt enkelt därför att den undersöker vad det innebär att vara människa och hur vi kan leva tillsammans.
- Men Bokmässan är också en viktig arena för fackböcker, som ju på ett mer direkt sätt spelar en roll i samhällsdebatten. Ett par sådana seminarier som jag ser fram emot på Bokmässan är mötet med den brittiska pedagogen och läraren Lucy Crehan som berättar om hemligheterna bakom världens bästa skolsystem, och seminariet Nazismens grogrund, där Svante Nordin och Peter Englund samtalar med Ingrid Lomfors om tiden runt slutet av första världskriget och vilka tecken som redan då pekade mot humanismens totala sammanbrott några årtionden senare.

Ett annat tema på årets Bokmässa är Bild. Vi lever idag i en överväldigande visuell kultur, där filmen och serien utgör det förhärskande mediet. Hur har ni arbetat kring temat?
- Det stämmer att bilder tar allt större plats i vår kultur och i våra liv - det är också ett av skälen till att vi har valt att fokusera på Bild på Bokmässan i år. I samarbete med Läsrörelsen och Svenska tecknare belyser vi bilden ur en mängd perspektiv - bildberättande, serieskapande, film, bilderböcker, konst med mera - och inom temat gästas vi bland annat av Kent Wisti, Liv Strömquist, Jockum Nordström, Ruben Östlund och Stina Wirsén.

Hur ser du på förhållandet mellan bild och litteratur? Konkurrerar de med varandra eller är de varandras komplement?
-
Vi ser ingen motsättning mellan bild och litteratur - tvärtom. I grunden handlar det om berättelser i olika former. Bilder, serier och illustrationer kan vara en dörröppnare till litteraturen, och vice versa.