BULT bultar på ...

29.06.2018

Lillemor Torstensson. Foto: Eva Dalin.
Lillemor Torstensson. Foto: Eva Dalin.

... Hos SBI och frågar: Vad händer i den svenska barnlitteraturvärlden?

Författarförbundets barn- och ungdomslitterära sektion (BULT) bultar på hos några viktiga aktörer. Först ut är Svenska barnboksinstitutet (SBI) där vi har pratat med Lillemor Torstensson som är verksamhetsansvarig och kommunikatör.

Hej, Lillemor! Varför har vi ett barnboksinstitut i Sverige?

- SBI startade 1965 efter initiativ av bland andra Lennart Hellsing, som tyckte att man måste höja statusen för barnlitteraturen och de som arbetar med den. Dessutom skulle det finnas en koppling till forskning.
- Vi samlar alla barn- och ungdomsböcker som kommer ut i Sverige, både svenska och översatta böcker, för att man ska kunna gå till en plats och hitta allt. Vi försöker även samla in svenska barnböcker som översatts till andra språk. Vi ska också stödja forskning och informera om forskningsresultat.

Hur många böcker har ni i samlingarna?
- Nu har vi cirka 93 000 barn- och ungdomsböcker i samlingen som finns i våra lokaler vid Odenplan i Stockholm. Utgivningen har ökat med 25 procent sedan år 2000. Dessutom har vi en stor samling teoretisk litteratur om barnlitteratur, som nu består av 19 000 verk på olika språk.

Hur sprider ni kunskap om barnlitteratur till fler?
- Vi är en brygga från forskningen till människor som arbetar med barn, till exempel pedagoger, lärare och bibliotekarier. Vi skriver en stor svensk barnlitteraturhistoria som kommer ut nästa år. Vi ordnar också olika program om barnlitteratur, som vår årliga Bokprovning.
- Vi läser alla böcker som kommer ut, vilket var 2532 stycken 2017. Det är framförallt bibliotekarier som använder Bokprovningen. Vi driver också tidskriften Barnboken, som är en forskningstidskrift med expertgranskade artiklar av forskare och doktorander.

Vad händer framöver?
- I höst ordnar vi en kurs i att skriva barnbokskritik som syftar till att höja kvaliteten på bevakningen av barnlitteratur. Initiativet kom från Svenska Barnboksakademin och kursen genomförs med stöd från bland annat BULT.
- Nästa år är vi värd för världens största forskningskonferens för barnlitteratur. Mellan tre- och fyrahundra forskare kommer till Stockholm.

Ni gör väldigt mycket. Hur stor budget har ni och hur många är ni på SBI?
- Vi är tio personer, varav fem är bibliotekarier. För vår forskningsstödjande verksamhet får vi 6,5 miljoner kronor i stöd från Utbildningsdepartementet. Vi får också andra bidrag, framförallt för vår publika verksamhet. Stockholms stad ger stöd till vår programverksamhet och Vetenskapsrådet till Barnboken.

Hur ser du på barnlitteraturens plats i samhället i stort just nu?

- Just nu har den ganska stor plats eftersom det kommer ut så mycket barnböcker. Dessutom pratas det mycket om barns läsning och försäljningen av barnböcker ökar. Samtidigt är barnlitteraturen osynlig eftersom den inte syns så mycket i media och recenseras väldigt lite.
- Det finns inte så många arenor för barnlitteratur och det kan vara svårt att orientera sig i bokfloden. På så sätt är barnbokens ställning upphöjd, samtidigt som den står på en piedestal som är vacklande.

Annelie Drewsen, författare och journalist, BULT