Debatten om Bokmässan - gör din röst hörd!

15.06.2017

Författaren kommer att ägna stora delar av höstnumret (release på Göteborgs Litteraturhus under mässan) åt debatten om Bokmässan och frågor om extremism, propaganda, yttrandefrihet och hot mot kulturutövare.

Höstnumrets övergripande tema blir: "författaren som aktivist - har vi kulturutövare ett särskilt ansvar att försvara demokratiska värderingar i samhällsdebatten? Eller bör vi hålla oss borta från politiken?".

Författaren vill få till stånd ett informellt lunchsamtal - som sedan återges i tidningen - där medlemskårens olika ståndpunkter och funderingar finns representerade.

Hör av dig snarast till redaktionen på forfattaren@sff.info om du önskar medverka!

Vi prioriterar författare/översättare som inte redan har en plattform (t.ex. en fast kolumn i annan tidning) och som ej synts och hörts tidigare i debatten.

Författaren tar också gärna emot artikelidéer och diskussionsinlägg i ämnet.

Vi ser fram emot att höra från dig!

/Chefredaktören