"Modet smittar av sig i Turkiet - inte rädslan!"

04.10.2017

Författaren har träffat "den förbjudne förläggaren" Cavit Nacitarhan som just har tagit emot Internationella förläggarförbundets Prix Voltaire på Bokmässan i Göteborg.

Tills för ett år sedan gav Cavit Nacitarhans bokförlag Evrensel ut böcker på turkiska, kurdiska, armeniska, arabiska och assyriska. Men i ett dekret stängde den turkiska Erdogan-regimen ned förlaget.

Vad betyder Voltaire-priset för ditt förlag, Cavit Nacitarhan?

- Försvaret av tanke- och yttrandefrihet är en av de grundläggande principerna för all publicering. När man försvarar dessa principer är det viktigt att se till att författarna och läsarna möts, säger Nacitarhan till Författaren.

- En principfast publiceringsattityd handlar inte bara om att ge ut verk av författare som står upp mot hot och förtryck, det handlar också om att man ska ingjuta mod och uppmuntra dessa att skriva sanningen. Att erhålla Voltaire-priset med en oppositionell identitet är ett uttryck för att man varit rakryggad i trettio år i sitt publiceringsarbete.

- Det är modet som smittar av sig i Turkiet, inte rädslan. Och vi vet att vi aldrig är ensamma.

Möjligheterna att utöva sina rättigheter är så gott som uttömda.

Vilka motgångar möter ditt förlag just nu?

- Vårt förlag är enligt ett dekret från 2016 stängt. Vi har överklagat till olika juridiska kommissioner och myndigheter. I och med att statens process är så bristfällig kommer det aldrig att fattas ett fördelaktigt beslut för oss. Ett av våra största problem är att det inte existerar ett oberoende rättsväsende för närvarande. Därmed är ju möjligheterna att utöva sina rättigheter så gott som uttömda. Vi har ingenstans att vända oss för att värna våra rättigheter.

Hur är medieklimatet i dagens Turkiet?

- I ett land som saknar publicistisk frihet utsätts den kritiska pressen och medieinstitutionerna för häxjakt, där fängslas journalister på löpande band - det är ingenting annat än sorgligt.

- Under denna månad som vårt förlag fick Voltaire-priset (juli-augusti 2017) ser kränkningar av pressfriheten ut så här, berättar Nacitarhan:

- 171 journalister sitter i fängelse. 25 journalister har gripits, tillgången till tre nyhetsbyråer på webben har stoppats, 41 journalister har åtalats, fem journalister har anhållits, staten har dragit tillbaka sändningstillstånden för fem tv-kanaler, tre journalister har dömts till nio år och 10 månaders fängelse. Tre journalister har mördats.

Vilken roll spelar sociala medier?

- Sociala medier är de främsta informationsarenorna i landet, konstaterar Cavit Nacitarhan. Men ett kritiskt eller oppositionellt inlägg mot regeringen leder genast till åtal eller frihetsberövande av avsändaren. Hur mycket de (företrädare för regeringen, reds. anm.) än säger att ingen frihetsberövas för sina inlägg, är det osant. Man hittar på något skäl och sätter igång med nödvändiga juridiska processer.

Vilka förväntningar har du på världssamfundet?


- Världssamfundet är redan välinformerat om vad som sker i Turkiet. Mitt främsta önskemål är att man fortsätter intressera sig och håller landet på dagordningen. För det andra hoppas jag att världssamfundet engagerar sig för de allt fler kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, att man bevakar undantagstillståndsdomstolarna och att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna tar upp (turkiska) domar som varit till nackdel för de drabbade.

Till sist, varför är Erdogan och hans parti så rädda för medierna?


- Att skriva sanningen, att sprida oppositionella åsikter har alltid skrämt de styrande. De önskar att endast en röst ska höras. De agerar mycket hårt för att dölja sanningarna som lyfts upp i ljuset och ser till att ingen känner till smutsen som de ägnar sig åt. Och när sanningarna blir allt fler och större, minskar härskarna och de förtryckande regimernas makt, avslutar Cavit Nacitarhan hoppfullt.

Intervjuad av Kurdo Baksi, journalist och författare.


FAKTA OM IPA PRIX VOLTAIRE


Prix Voltaire delas ut av det internationella förläggarförbundet, International Publishers Association (IPA).

IPA Prix Voltaire tilldelas en person eller en organisation som har gjort ett betydande bidrag till försvaret och främjandet av yttrande- och tryckfriheten i världen. Det instiftades 2006 under namnet Freedom to Publish Prize och bytte förra året namn till Prix Voltaire som en hyllning till den franska författaren och filosofens kamp för tolerans och yttrandefrihet.

I år mottog Cavit Nacitarhan priset tillsammans med Turhan Günay, förläggare på tidningen Cumhuriyets förlag Cumhuriyet Books.

Bland tidigare vinnare finns den vitryske förläggaren Ihar Lohvinau (2014) och den ryska journalisten Anna Politkovskaja (postumt, 2007).

IPA Prix Voltaire delas ut med stöd av en rad svenska och internationella förlag: Albert Bonniers Förlag, Natur & Kultur, Norstedts och Storytel (Sverige), Random House, Holtzbrinck, Bonnier och Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Tyskland), Aschehoug, Cappelen Damm och Gyldendal (Norge), Associazione Italiana Editori (Italien), Les Editions du Seuil (Frankrike) samt Librius (Belgien).

Källa: Bokmässan i Göteborg.