Ökad transparens hos förbundet

13.12.2017

FÖRBUNDSNYTT Enligt önskemål från stämmomotion.

Förbundsstyrelsen kommer från och med nu att publicera rapporter på webben från sina styrelsemöten.

De har också utökat informationen om sig själva under fliken Om oss/styrelsen rapporterar: https://www.forfattarforbundet.se/om-oss/styrelsen-rapporterar/