"Min bok ger hopp till andra invandrarförfattare"

24.08.2018

Författarens frilansmedarbetare Ali Alabdallah, journalist och författare från Syrien, menar att språkperfektionism kan vara ett hinder vid integration - och debuterar nu själv på svenska.

- Nytt jobb i nytt land riktar sig till alla som jobbar med integrationsfrågor, berättar Ali Alabdallah. Den ger hopp till andra författare, eftersom den visar att det finns möjligheter att uttrycka sig som utländsk författare, oavsett nivån på språket.

Svenskan behöver inte vara en stor utmaning, säger han, så länge som författaren vågar lita på sin egen uttrycksförmåga:
- Det spelar ingen roll om du behärskar språket, eller begår fel i skrivandet. Meningen med skrivandet är budskapet till mottagaren. Min teori är att ingen svensk författare begår "fel" i språket eller i skrivandet. Den här boken har jag skrivit på ett klart språk, och jag tror att jag har lyckats i min satsning, i min envishet. Den har blivit en ny del av min identitet.

Vad kände du som författare inför att träda in i ett främmande språk?
- Tillit och förtroende. Jag har satsat så mycket på det svenska språket från dag ett. Jag lär mig fortfarande nya ord. Det svenska språket är ett hav. Varje språk är ett hav. Jag menar att det tar tid att lära sig ett nytt språk. Men det räcker med att uttrycka sig själv.

Hur är ditt förhållande till arabiskan idag?
- Eftersom jag befinner mig i ett nytt samhälle, har jag börjat uttrycka mig mest på svenska. Författaren bör anpassa sig efter de nya omständigheterna och det nya livet. Jag har inte glömt mitt modersmål, men jag skriver inte så mycket på arabiska; helst jag skriver på svenska.
- Jag behöver nå ut och påverka min omgivning. Och jag tror att den här boken har fått ett stort intresse hos många aktörer i civilsamhället. Utan det svenska språket kan jag inte nå ut med mitt budskap, mina tankar och föreställningar om det här nya landet, konstaterar han.

Johannes Nilsson