Varning för översättning utan avtal

28.06.2017

Av gästskribent Margareta Eklöf, översättare.

Sommaren 2009 blev jag tillfrågad av Peter Wolodarski, då nyutnämnd chef för DN:s ledarredaktion, om jag ett par gånger i veckan ville översätta kolumner hämtade ur internationella publikationer. Han var missnöjd med de översättningar som dittills hade gjorts på redaktionen och ville ha dem professionellt utförda. Jag accepterade med glädje.

Texterna skiftade i kvalitet, från intressanta och välskrivna till mediokra och illa hopkomna, så det gällde att få alla lika läsbara och läsvärda. De fick inte överskrida 5 000 tecken men ibland var de mer än 1 000 tecken längre, så för att spara tid åt redaktionen kortade jag och såg till att inga skarvar blev kvar. Om Wolodarski ville byta ut något ord eller ändra en formulering ringde han alltid, vi kom alltid överens och samarbetet flöt i de angenämaste former. Varje leverans kvitterades med ett elegant turnerat tack.

Några år senare blev Wolodarski chefredaktör och efterträddes av Johannes Åman. Han ringde aldrig om några ändringar, jag tolkade det som att inga behövdes och ägnade mig åt andra uppdrag tills nästa kolumn kom.
Med tiden föll mina ögon på ord och vändningar som avvek från min text. Ändringarna var inte sällan grammatiskt felaktiga och luktade allt oftare dålig tv-översättning (till exempel att "you" återges med "du" trots att det uppenbart borde vara ett "ni"). Protester var verkningslösa.

Jag har fått veta att många läsare studsat inför somliga rader. De trodde naturligtvis att jag hade formulerat dem eftersom mitt namn stod under. Mitt anseende skadades. På bestämd inrådan av Författarförbundets jurist och andra experter på upphovsrätt begärde jag ett avtal enligt vilket jag skulle tillfrågas om ändringar, annars måste mitt namn strykas. Jag ville givetvis inte stå för andra fel och misstag än mina egna - jag som alla andra begår fel ibland - men min begäran avslogs utan förklaring.

Några dagar senare fick jag besked om att DN "inte ansåg" att min upphovsrätt kränkts. (Mejlväxlingen om de otillåtna ändringarna ägde rum från mitten till slutet av januari 2017.) DN har medvetet och aktivt kränkt min rätt och skadat mitt namn, och av allt att döma ämnade man gå vidare i samma spår. Det enda möjliga under sådana förhållanden var att bryta samarbetet.

Jag ger offentlighet åt denna trista episod på min 45-åriga översättarbana för att varna alla som får erbjudanden av liknande slag. Försäkra er om ett avtal. Beviljas det inte gör ni klokt i att avböja.

Margareta Eklöf, översättare och medlem i Sveriges Författarförbund

Reds. anm.: DN:s ledarredaktion har erbjudits en replik men tackat nej.