Ordet är fritt - men inte gratis!

Anonym medlemsenkät för tidskriften Författaren
på tema arvoden och ersättningar.