Författaren är Sveriges Författarförbunds tidskrift. Den utkommer fyra gånger per år. Författaren delas ut direkt till 3 300 författare och översättare.

Genom en annons i Författaren når du en unik och inflytelserik målgrupp. Utöver Författarförbundets medlemmar – dvs. landets författare och litterära översättare – omfattas kulturjournalister, förläggare, redaktörer, kulturinstitutioner, bibliotek, kulturpolitiker och andra starka aktörer inom kulturlivet.

Vill du annonsera eller har några frågor?