”Jag vill sätta författarna och förlagen i fokus”

Eva Gedin klev vid årsskiftet på sin nya tjänst som vd för Norstedts förlagsgrupp. En utmaning och möjlighet hon ställs inför är det digitala skiftet.

Hur har bokbranschen förändrats sedan din företrädare tillträdde sin tjänst 2014?
− Det är huvudsakligen det digitala skiftet. En fjärdedel av våra intäkter kommer från digitala format, främst ljudböcker. För skönlitteraturen kommer hälften av intäkterna från digitala format. Där har omställningen gått snabbast. Och nu ser vi också en minskning av den fysiska försäljningen. Frågan är väl främst när det här skiftet planar ut. Men läget kräver ju en del omställning i en förlagsverksamhet.
Vad vill du själv bidra med som vd?
− Min vision är att i ännu högre grad sätta författarna och förlagen i fokus. Jag kommer ju från den redaktionella sidan och det är viktigt att alla avdelningar arbetar i takt och synkroniserat med varandra. Speciellt i en tid där förändringarna är stora och har hög fart.
− Jag vill alltså bidra till att våra mål och vår inriktning blir tydlig för alla som jobbar här, och för alla våra författare.
Vilka utmaningar står förlagen inför den närmaste framtiden?
− Att upprätthålla en bredd i utgivningen, att hitta rätt kanal, rätt målgrupp och rätt format för varje utgivning.

Väljer läsarna annorlunda när de köper en fysisk bok än när de söker en ljudbok att lyssna på?


Försäljningen av fysiska böcker minskar och försäljningen av digitala böcker ökar – hur påverkar det litteraturen, tror du?
− Vi har ju länge varit ganska bortskämda med en relativt stor stabilitet i försäljningen av fysiska böcker och nivån på läsning. Nu ser vi hur försäljningen av fysiska böcker minskar och lyssnandet på ljudböcker ökar. Det ska bli intressant att se hur mycket utbudet mellan de olika formaten skiljer sig åt. Väljer läsarna annorlunda när de köper en fysisk bok än när de söker en ljudbok att lyssna på?
Med ljudböckerna har backlisten fått ett uppsving – vad innebär det för förlagen och för författarna?
− Digitaliseringen innebär nya, efterlängtade, möjligheter att tillgängliggöra backlist i författarskap. Vi ser redan en tydlig ökning av intäkter på digital backlist, som krympt alltmer i fysisk bokhandel. Redan idag kommer tre fjärdedelar av våra digitala intäkter från böcker som är äldre än ett år. Backlisten kommer alltså att vara en mycket viktig del av förlagens och författarnas intäkter framöver. Därför är det så viktigt att förlagen får möjlighet att investera i rättigheter på lång sikt. Och för författarna är detta förhoppningsvis en möjlighet till att ha ”basintäkter” som rullar på mer jämnt än inkomsterna från nyheter tidigare har gjort.
Vad ser du själv särskilt fram emot den kommande tiden?
− Att få flytta in i våra nyrenoverade lokaler på Riddarholmen.

Intervjun publicerades i Författaren 1/2020.

Ellinor Skagegård

Text

Hugo Thambert

Foto