Vi tar tillbaka boken!

Det kanske senaste formatet på bokfronten är poddboken. Det handlar om att länka ihop ljudboken med poddar. På så sätt kan man tillföra ”mervärden” som författarintervjuer, musik och reklam. Ett slags hörspel med bifogat författarbesök. Och varför inte? För den som längtar efter att höra författarens
tankar om verket är det ju utmärkt.
Men att blanda in bokordet känns som överkurs.
Varför inte släppa berättelsen fri?
Varför alls länka den till boken? Varför inte ett hörspel eller en ljudberättelse?
För vems skull måste berättelsen spärras in i bokburen? Och vad är egentligen en bok? Något man håller i handen, läser eller lyssnar på?
Sanningen är väl att det är strömningstjänsterna och förlagen som till varje pris vill hålla fast vid bokordet. Och man förstår varför. För strömningstjänsterna är det från början den ursprungliga pappersboken som blivit ljud. Att det sedan fortsätter göras ljudböcker utan pappersförlaga hänvisar till all den bokliga
litteratur som vi förknippat med berättarkonsten.

För vems skull måste berättelsen spärras in i bokburen?


En annan sak är ju att konkurrensen med andra strömningstjänster hotar att överskugga boken. Något förlagen kan ändra på genom att sätta själva
berättelsen i fokus. Och vips är det tillåtet att få följa den på alla dess vindlande formatvägar.
Men att det finns olika format är inte något nytt. Det nya är digitalisering och vilka möjligheter den bereder för strömmat ljud. Det nya är att man genom att ersätta verk med berättelse kan lämna sin roll som bokförlag och ta berättelsen vidare över till andra format.
Gott så.
Det som inte är gott är de undermåliga arvoden dessa irrfärder lämnar efter sig. Det finns två vägar. Att vi genom DSM-direktivet får insyn i de avtal som
tecknas i tredje och fjärde hand för våra verk så att vi kan förvissa oss om att betalningen blir skälig. Eller att vi tar tillbaka boken. Vi tar tillbaka boken och den skriftliga formuleringskonsten. Och sedan är det upp till oss att teckna överenskommelser som ger oss skäligt betalt när våra alster blir poddböcker, ljudböcker, hörspel, dramatik eller filmmanus.

Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund

Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund