Nytt nummer av Författaren

Ett nytt nummer av Författaren 3/2020 har kommit från tryckeriet. Det är pandemins långa efterverkningar vi bör vara vaksamma mot, skriver Anders Rydell.

Det är en välkänd historia. I valet till den tyska riksdagen 1928 fick Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet 2,6 procent av rösterna. I valet två år senare fick partiet 18,3 procent. I den korta tiden mellan dessa två val hade världen förändrats, marken hade rämnat för den globala ekonomin genom Wall Street-kraschen 1929.

Går det att dra någon lärdom av detta? Man bör alltid akta sig för att skapa direkta orsakssamband – men kriser fungerar ofta som katalysatorer. Det som var osannolikt, till och med omöjligt, igår – kan vara verklighet imorgon. Teorin brukar kallas cygne noir, eller svarta svanen-teorin, efter de idéer Nassim Nicholas Taleb utvecklade i sin bok The Black Swan. Det handlar om till synes omöjliga händelser som kullkastar allt.

Det är en tid då vi bör vara särskilt vaksamma.

Man kan dock ställa sig frågande till om den pandemi som nu drabbar oss är en sådan sorts händelse, likt 11 september. Både historiker och epidemiologer har menat att pandemin inte var oväntad – vi hade bara haft bekvämligheten att i en generation eller två kunna glömma bort mänsklighetens återkommande plågoris.
Men även om pandemin i sig inte var oväntad – så kan följderna bli det. I längden är det sällan den utlösande faktorn som är den verkliga jordbävningen – utan de politiska, sociala, ekonomiska och psykologiska följdverkningarna.

Vilka verkningar som följer på pandemin vet vi ännu inte. Men det är en tid då vi bör vara särskilt vaksamma. Då vi bör vara beredda på att försvara de rättigheter vi ofta tar för självklara. Det fria ordet, kulturpolitiken, biblioteken, läskunnigheten, ersättningsavtalen – allt måste försvaras.

I det här numret av Författaren har vi ett särskilt fokus på något annat som måste försvaras – det mångspråkiga Sverige. Sverige är ett land som alltid haft fler språk än svenskan. I Sverige talas det omkring 200 språk och vi har fem nationella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romska, samiska). I en intervju berättar Sveriges nya läsambassadör Bagir Kwiek om kampen för den romska litteraturen och språket. Författaren Ann-Helén Laestadius berättar om hur det är att växa upp med sorgen att fråntas sitt språk. Författaren Henrik Arnstad synar Sverigedemokraternas litteraturpolitik.

Hälsningar
Anders Rydell
Chefredaktör Författaren